Cele fundacji

Cele fundacji

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§5

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju wiedzy o nowych technologiach cyfrowych.

§6

1. Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

1) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu nowych technologii cyfrowych, zwłaszcza w sektorze walut cyfrowych, kryptowalut oraz technologii Blockchain, działalność ta może być wykonywana również poza granicami Polski,

2) organizowanie szkoleń, kursów, akcji promocyjnych dla przedsiębiorców oraz konsumentów, obejmujących edukacją w obszarze nowych technologii cyfrowych, których celem będzie w szczególności zwiększenie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zwiększania efektywności sprzedaży wśród przedsiębiorców, działalność ta może być wykonywana również poza granicami Polski,

3) udzielanie pomocy finansowej dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, którzy zamierzają podjąć pracę nad nowoczesnymi projektami informatycznymi,

4) pomocy dla przedsiębiorców w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych, których celem będzie zwiększenie ich możliwości sprzedażowych lub zwiększenie ich bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, pomoc może zostać udzielona również przedsiębiorcom oraz konsumentom, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub naukową poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,

5) pomocy dla jednostek naukowych, instytutów badawczo-rozwojowych oraz twórców, w propagowaniu ich rozwiązań technologicznych,

6) współpracy z instytucjami państwowymi, pozarządowymi i prywatnymi w zakresie zwiększenia poziomu cyfryzacji na styku obywatel-państwo oraz przedsiębiorca-państwo, a także w zakresie zwiększania poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego sektora prywatnego i publicznego,

7) działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie cyberbezpieczeństwa , kryptowalut, start-upów, technologii Blockchain,

8) upowszechniania nauki,

9) pomocy prawnej dla przedsiębiorców oraz konsumentów, w zakresie nowych technologii informatycznych,

10) utworzenia przestrzeni biurowej i mieszkalnej na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej granicami, w celu ułatwienia przedsiębiorcom rozpoczęcia lub dalszego rozwoju działalności gospodarczej a także w okresie preinkubacji na nowym obszarze działalności gospodarczej.

§7

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1) tworzenie środowisk informatycznych, w których będzie możliwe uruchomienie i testowanie aplikacji, które mają związek z kryptowalutami lub technologią Blockchain oraz prezentacja tych środowisk przedsiębiorcom, konsumentom oraz instytucjom, w celu podniesienia ich wiedzy z zakresu funkcjonowania nowych technologii cyfrowych. Działalność ta może być wykonywana w kraju i za granicą,

2) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla osób i podmiotów zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa,

3) wsparcie finansowe nowych projektów informatycznych, których celem jest zwiększenie cyfryzacji,

4) popularyzacja nowych technologii internetowych,

5) zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat możliwości wykorzystywania nowych technologii w komunikacji z administracją publiczną,

6) informowanie na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni poprzez akcje społeczne, wpisy na stronie internetowej fundacji oraz inne formy komunikacji, które będą w stanie dotrzeć do jak największej grupy odbiorców,

7) zapewnienie powierzchni biurowej i mieszkalnej dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które planują wejść na nowy rynek lub planują dalszy rozwój swojej działalności na danym rynku. Działalność ta może być wykonywana w kraju i za granicą,

8) organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu kryptowalut i technologii Blockchain,

9) wydawanie publikacji papierowych i cyfrowych, których przedmiotem będzie wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa,

10) pokrywanie kosztów podróży, związanych z udaniem się do miejsca, gdzie przedsiębiorca lub osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej, planuje rozpocząć działalność gospodarczą lub rozszerzyć zakres dotychczas planowanej działalności gospodarczej. Pomoc może być świadczona również poprzez nieodpłatne użyczenie środka lokomocji i bezpłatne zakwaterowanie beneficjenta środków, w miejscu planowanej lub rozszerzanej działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *