Popularne artykułyAktualnościBiznesPolskaPomoc dla przedsiębiorcówPrawo

Na jakich zasadach będzie działać zwolnienie od składek ZUS wprowadzone w 2024 roku?

  • Zasady działania programu: Program wakacji od ZUS pozwala przedsiębiorcom na jednomiesięczne zwolnienie ze składek ZUS w danym roku kalendarzowym. Aby skorzystać z tej ulgi, przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym chce skorzystać ze zwolnienia. Wnioski na listopad lub grudzień 2024 będą przyjmowane już od października tego roku. Ważne jest, aby przedsiębiorcy spełniali określone kryteria, takie jak nieprowadzenie działalności na rzecz byłego pracodawcy w określonym wcześniej zakresie. Składki objęte ulgą obejmują ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe, o ile przedsiębiorca dobrowolnie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu.

  • Finansowanie programu: Koszty programu będą pokrywane z budżetu państwa. Oznacza to, że w miesiącu korzystania z ulgi składki na ubezpieczenia społeczne będą finansowane przez państwo, co daje przedsiębiorcom finansową ulgę.

  • Sposób ubiegania się o zwolnienie: Aby ubiegać się o wakacje od ZUS, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek zawierający m.in. dane osobowe, numer NIP i PESEL, wskazanie miesiąca kalendarzowego, w którym zamierzają skorzystać ze zwolnienia, oraz oświadczenie o byciu mikroprzedsiębiorcą i o nieprowadzeniu działalności na rzecz byłego pracodawcy w określonym zakresie.

  • Dodatkowe informacje: Projekt ustawy dotyczącej wakacji od ZUS jest w trakcie konsultacji i oczekuje się, że główne założenia pozostaną niezmienione. Przepisy mają wejść w życie od 1 października 2024 roku.

Źródła, które posłużyły do zebrania tych informacji, to Business Insider Polska, Infor.pl, Legaartis.pl oraz Legalis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *