BiznesNowe TechnologiePrawo

Departament Skarbu USA oraz branża finansowa dyskutują o kryptowalutach „stablecoins”

Departament Skarbu USA spotkał się w tym tygodniu z przedstawicielami branży finansowej i kryptowalut, aby zapytać ich o ryzyko i korzyści związane ze stablecoinami – szybko rozwijającym się rodzajem kryptowalut, których wartość jest powiązana z tradycyjnymi walutami.

Waszyngtońscy decydenci są zaniepokojeni szybko rozwijającym się rynkiem kryptowalut, który w kwietniu przekroczył rekordową wartość 2 bilionów dolarów. W piątek, kapitalizacja rynkowa stablecoinów wynosiła około 125 miliardów dolarów, zgodnie z danymi branżowymi na stronie CoinMarketCap. Nie jest jasne, jakie regulacje finansowe mają zastosowanie do tych stosunkowo nowych produktów.

Amerykańscy regulatorzy finansowi pracują nad zrozumieniem ryzyka i możliwości stwarzanych przez kryptowaluty dla tradycyjnego amerykańskiego systemu finansowego i planują wydać szereg raportów na ten temat w nadchodzących miesiącach, jak powiedzieli.

W lipcu Sekretarz Skarbu Janet Yellen powiedziała, że rząd musi szybko podjąć działania w celu ustanowienia ram regulacyjnych dla stablecoinów.

W znak, że wysiłki te nabierają tempa, urzędnicy skarbowi spotkali się w tym tygodniu z dyrektorami branży finansowej, aby omówić potencjalne regulacje dotyczące stablecoinów.

Dwie z tych osób powiedziały, że podczas spotkań w tym tygodniu, z których jedno odbyło się w piątek, urzędnicy pytali, czy stablecoiny będą wymagały bezpośredniego nadzoru, jeśli staną się niezwykle popularne. Dyskutowali również o tym, w jaki sposób regulatorzy powinni próbować złagodzić ryzyko związane ze zbyt dużą liczbą osób próbujących spieniężyć swoje stablecoiny w tym samym czasie, oraz czy główne stablecoiny powinny być wspierane przez tradycyjne aktywa.

Urzędnicy pytali również o to, jak stablecoins powinny być zorganizowane, jak mogą być używane, czy obecne ramy regulacyjne są wystarczające i inne kwestie bezpieczeństwa i solidności, powiedział jeden z ludzi.

Urzędnicy skarbowi spotkali się również na początku tygodnia z grupą banków i unii kredytowych, aby omówić podobne kwestie, powiedział inny z ludzi. Urzędnicy skarbowi wydawali się zbierać informacje i nie podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak stablecoiny powinny być regulowane, dodała ta osoba.

Informacje zebrane na spotkaniach w tym tygodniu prawdopodobnie pomogą ukształtować szeroki raport Skarbu Państwa na temat stablecoinów, który ma powstać w najbliższych miesiącach.

W oświadczeniu rzecznik skarbu John Rizzo powiedział, że departament bada „potencjalne korzyści i zagrożenia związane ze stabilnymi monetami dla użytkowników, rynków lub systemu finansowego”.

„W miarę trwania tych prac Departament Skarbu spotyka się z szerokim gronem interesariuszy, w tym z rzecznikami konsumentów, członkami Kongresu i uczestnikami rynku” – dodał.

Waszyngtońscy decydenci obawiają się, że wzrost liczby prywatnie zarządzanych walut może podważyć ich kontrolę nad systemami finansowymi i monetarnymi, zwiększyć ryzyko systemowe, promować przestępstwa finansowe i zaszkodzić inwestorom.

W tym tygodniu urzędnicy Ministerstwa Skarbu spotkali się z przedstawicielami branży finansowej, aby przedyskutować potencjalne regulacje dotyczące stablecoinów, jak powiedziały trzy źródła.

Dwie z tych osób powiedziały, że na spotkaniach w tym tygodniu, z których jedno odbyło się w piątek, urzędnicy pytali, czy stablecoiny będą wymagały bezpośredniego nadzoru, jeśli staną się niezwykle popularne. Dyskutowali również o tym, w jaki sposób regulatorzy powinni próbować złagodzić ryzyko związane ze zbyt dużą liczbą osób próbujących spieniężyć swoje stablecoiny w tym samym czasie, oraz czy główne stablecoiny powinny być wspierane przez tradycyjne aktywa.

Urzędnicy pytali również o to, jak stablecoins powinny być zorganizowane, jak mogą być używane, czy obecne ramy regulacyjne są wystarczające i inne kwestie bezpieczeństwa i solidności, powiedział jeden z ludzi.

Urzędnicy skarbowi spotkali się również na początku tygodnia z grupą banków i unii kredytowych, aby omówić podobne kwestie, powiedział inny z ludzi. Urzędnicy skarbowi wydawali się zbierać informacje i nie podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak stablecoiny powinny być regulowane, dodała ta osoba.

Informacje zebrane na spotkaniach w tym tygodniu prawdopodobnie pomogą ukształtować szeroki raport Skarbu Państwa na temat stablecoinów, który ma powstać w najbliższych miesiącach.

W oświadczeniu rzecznik skarbu John Rizzo powiedział, że departament bada „potencjalne korzyści i zagrożenia związane ze stabilnymi monetami dla użytkowników, rynków lub systemu finansowego”.

„W miarę trwania tych prac Departament Skarbu spotyka się z szerokim gronem interesariuszy, w tym z rzecznikami konsumentów, członkami Kongresu i uczestnikami rynku” – dodał.

Waszyngtońscy decydenci obawiają się, że wzrost liczby prywatnie obsługiwanych walut może podważyć ich kontrolę nad systemami finansowymi i monetarnymi, zwiększyć ryzyko systemowe, promować przestępstwa finansowe i zaszkodzić inwestorom.

Źródło: https://www.reuters.com/technology/exclusive-us-treasury-financial-industry-discuss-cryptocurrency-stablecoins-2021-09-10/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *